Kto sme

 

ZSS Dom Sv. Martina je celoročné pobytové zariadenie typu:
Domov sociálnych služieb
Zariadenie pre seniorov
Špecializované zariadenie alebo ich kombinácia.


Účelom poskytovaných sociálnych služieb je zmiernenie alebo riešenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Cieľom poskytovania sociálnej služby je plne rešpektovať individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby,jeho jedinečnosť,osobnú integritu,osobné preferencie,túžby, záujmy. Tiež zlepšenie zdravotného a psychického stavu,zlepšenie komunikácie,posilnenie dôstojnosti a sebarealizácie.

 

Naše motto:

Človek má nie len telo,ale aj dušu s emóciami...