Čo poskytujeme

UBYTOVANIE

 

bezbariérová jednopodlažná budova
ubytovanie v 1- 4 lôžkových izbách
kapacita 30 miest
záhrada

 

STRAVOVANIE

 

celodenné stravovanie /obedy a večere teplé jedlá/
úprava jedálneho lístka podľa dietických obmedzení v spolupráci s gastroenterológom

 

ODBORNÉ ČINNOSTI

 

úkony sebaobsluhy pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby
základné sociálne poradenstvo
sociálnu rehabilitáciu
komplexná opatrovateľská starostlivosť
komplexná ošetrovateľská starostlivosť /odborný personál-zdravotná
sestra-24/hod denne/
zdravotná starostlivosť/ zmluvný lekár a geriater v spolupráci s
odbornými lekármi/

 

ĎALŠIE OBSLUŽNÉ ČINNOSTI

 

pranie,žehlenie
údržba a drobné úpravy bielizne a šatstva
strihanie, holenie,manikúra, pedikúra
kúpanie,sprchovanie,pravidelné vykonávanie hygieny

ĎALŠIE ČINNOSTI

 

záujmová činnosť
zabezpečenie zdravotníckych pomôcok,liekov
zabezpečenie zdravotného materiálu
zabezpečenie hygienických potrieb
zabezpečenie odborných vyšetrení mimo zariadenia vrátane dopravy a sprievodu
poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi
úschovu cenných vecí